Kennisbank

Zijn er nog extra kosten?

Je licentie dekt het volledige gebruik van Calculated. Naast het eenmalige set-upbedrag zijn in principe geen extra kosten.

Het inrichten en vullen van Calculated met medewerkers en artikelen kan door jou als klant zelf worden gedaan. En als je gebruik maakt van templates met medewerkers en artikelen, dan zal het uploaden daarvan door ons worden verzorgd. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Gratis support

Na oplevering van de omgeving, geven we 2 maanden gratis telefonisch support op het inrichten en gebruik van Calculated. De praktijk leert dat dat dit voldoende is. Maar ook daarna doen we niet moeilijk over incidenteel support.

Aanvullend support

Mocht er na die periode toch veelvuldig ondersteuning nodig zijn, of worden wij  gevraagd om het KMS volledig in te richten en te vullen, dan worden deze kosten in rekening gebracht. Dit kan op basis van nacalculatie tegen uurtarief of met een strippenkaart van bijvoorbeeld 10 uur tegen gereduceerd tarief. Hierop worden de werkzaamheden dan afgeboekt.

Ook kan er een Service Level Agreement worden afgesloten. Speciaal voor klanten die hoge eisen stellen aan snel support en direct ondersteuning willen wanneer ze dat nodig hebben. Ook buiten kantoortijden.

Boekhoudkoppeling

Kies je ook voor een boekhoudkoppeling om de bestellingen automatisch door te zetten naar je boekhoudpakket? Houd dan rekening met eenmalig set-upkosten voor het inrichten van de koppeling en een maandelijkse bijdrage voor beheer en onderhoud.