Kennisbank

Zijn er nog extra kosten?

De licentiekosten dekken het volledige gebruik van Calculated. Dus naast de eenmalige set-upkosten zijn er in principe geen extra kosten.

Het inrichten en vullen van Calculated met medewerkers en producten kan door de klant zelf worden gedaan. En als er gebruik wordt gemaakt van templates met medewerkers en producten, dan zal het uploaden daarvan door ons worden verzorgd. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Na oplevering van de omgeving, geven we 2 maanden gratis telefonisch support op het inrichten en gebruik van Calculated. De praktijk leert dat dat dit voldoende is.

Mocht er na die periode toch ondersteuning nodig zijn, of worden wij  gevraagd om het KMS volledig in te richten en te vullen, dan worden die kosten in rekening gebracht. Dit kan in de vorm van een Service Level Agreement of een strippenkaart (gereduceerd tarief) waarop deze werkzaamheden kunnen worden afgeboekt.