Kennisbank

Zijn er nog extra kosten?

De licentiekosten dekken het volledige gebruik van Calculated, dus In principe zijn er geen extra kosten.

Het inrichten en vullen van Calculated met medewerkers en producten kan door de klant zelf worden gedaan. Maar als er gebruik wordt gemaakt van templates met medewerkers en producten, dan zal het uploaden daarvan door ons worden verzorgd. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Worden wij  gevraagd om het pakket volledig in te richten en te vullen, dan worden die kosten in rekening gebracht. Hiervoor zullen dan nadere afspraken worden gemaakt.

Na oplevering van de omgeving, geven we 2 maanden gratis telefonisch support op het inrichten en gebruik van Calculated. De praktijk leert dat dat dit voldoende is. Mocht er na die periode toch ondersteuning nodig zijn, dan kunnen daar aanvullende afspraken over worden gemaakt. Dit kan in de vorm van een Service Level Agreement of een strippenkaart waarop support-werkzaamheden kunnen worden afgeboekt.