Kennisbank

Zijn er nog extra kosten?

Je licentie dekt het volledige gebruik van Calculated. Naast het eenmalige set-upbedrag zijn er dus geen extra kosten.

Het inrichten en vullen van Calculated met medewerkers en artikelen kan door de klant zelf worden gedaan. En als er gebruik wordt gemaakt van templates met medewerkers en artikelen, dan zal het uploaden daarvan door ons worden verzorgd. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Na oplevering van de omgeving, geven we 2 maanden gratis telefonisch support op het inrichten en gebruik van Calculated. De praktijk leert dat dat dit voldoende is. Maar ook daarna doen we niet moeilijk over incidenteel support.

Mocht er na die periode toch veelvuldig ondersteuning nodig zijn, of worden wij  gevraagd om het KMS volledig in te richten en te vullen, dan worden deze kosten in rekening gebracht. Dit kan op basis van nacalculatie tegen uurtarief of met een strippenkaart van bijvoorbeeld 10 uur tegen gereduceerd tarief. Hierop worden de werkzaamheden dan afgeboekt.

Ook kan er een Service Level Agreement worden afgesloten. Speciaal voor klanten die hoge eisen stellen aan snel support en direct ondersteuning willen wanneer ze dat nodig hebben. Ook buiten kantoortijden.