Features

Incidenteel geld- of puntenbudget bijstellen

Categorie: Pakketten & budgetten

We hebben het jaarlijkse pakketbudget (in punten of geld) gescheiden van het budget in de huidige lopende periode. Is er een restant budget, dan kan dit automatisch worden meegenomen naar de volgende periode.

Maar dat maakt het ook mogelijk om het budget in geld of punten in de lopende periode aan te passen. Dit bedrag kan naar boven of beneden worden bijgesteld en staat los van het jaarlijks toe te kennen pakketbudget.

Dat is handig als een medewerker gedurende het jaar in dienst komt. Dan krijgt hij automatisch hetzelfde jaarlijkse pakketbudget van bijvoorbeeld 600,- per 1 januari, maar voor de lopende periode van 1 juli t/ 31 december ontvangt hij initieel 300,-.