Kennisbank

Welke rapportages zijn er?

Er zijn verschillende uitgebreide rapporten mogelijk, zoals rapporten per periode, per afdeling of per medewerker en per artikel; het totaal aan bestellingen of het totaal aan kosten met doorklik naar het overzicht van bestellingen.

Er kunnen rapporten worden gegenereerd van de uitzonderingen die buiten het budget om zijn besteld. En ook van de artikelstatus. Hierbij gaat het dan om:

  • de nog niet geleverde artikelen (wel besteld)
  • alle geleverde artikelen
  • — de nog niet opgehaalde / overhandigde artikelen (aan de medewerker)
  • — de overhandigde artikelen
  • — de teruggegeven artikelen

Ook kan een rapportage worden gemaakt van artikelen die geretourneerd zijn omdat een medewerker uit dienst is gegaan, waarbij kan worden aangegeven of het artikel in goede staat was of niet.

Verder kan een overzicht worden gegenereerd van de gebruikte en nog openstaande budgetten per medewerker.

Van alle beschikbare rapportages kan ook een overzicht in Excel- of PDF-formaat worden gedownload.