Kennisbank

Hoe kan ik budgetten instellen?

Het is handig om eerst pakketten en budgetten toe te kennen aan de afdelingen, om deze vervolgens in één keer uit te rollen naar alle medewerkers van die afdeling. Alle medewerkers hebben dan hetzelfde pakket.

Vervolgens kun je op medewerker-niveau nog wijzigingen aan zowel het pakket als het budget doorvoeren.

Heb je een nieuwe medewerker op een afdeling? Dan kun je het pakket en budget van de afdeling met 1 druk op de knop toekennen aan de nieuwe medewerker.