Kennisbank

Hoe verloopt het bestelproces in Calculated?

Medewerkers of afdelingshoofden/teamleiders kunnen met hun eigen gegevens inloggen op het registratiesysteem werkkleding Calculated. Het inlogscherm wordt gepersonaliseerd en voorzien van het bedrijfslogo.

Afdelingshoofden/teamleiders of beheerders kunnen na inloggen medewerkers selecteren. Medewerkers zijn gegroepeerd per afdeling. Per medewerker kan het beschikbaar gestelde pakket worden ingezien en kunnen er aanvragen worden gedaan.

Per medewerker wordt het beschikbare pakket getoond met persoonlijke maten of gegevens vooraf ingevuld. Voor elk product is met kleur aangegeven of het besteld mag worden of dat het budget overschreden is. Elk product toont een foto, beschikbare opties (bijvoorbeeld maat, kleur) en kan voorzien worden van een meer informatie-link.

Elk product toont budget-informatie: items kunnen periodiek verstrekt worden (bijvoorbeeld 1 exemplaar per jaar) of van het jaarbudget worden afgetrokken (dit kan in euro’s maar ook op basis van punten).

Nadat alle items zijn toegevoegd kan de aanvraag worden bekeken en ingediend. Het aantal producten kan nog aangepast worden en eventueel kunnen ook nog opmerkingen voor de beheerder worden toegevoegd. Tot slot kan de aanvraag ter goedkeuring worden ingediend bij de beheerder. Een kopie van de aanvraag wordt per e-mail verzonden aan de medewerker.

Nadat de beheerder de aanvraag beoordeeld heeft, ontvangt de medewerker hiervan een notificatie per e-mail. Als de de leverancier de producten geleverd heeft, ontvangt de medewerker een e-mail dat de producten klaarliggen om opgehaald te worden. Via het dashboard kan een medewerker ook de status van zijn/haar bestelling inzien.