Features

Uitgebreide rapportages

Categorie: Rapportage

Binnen Calculated zijn er verschillende rapporten mogelijk, zoals rapporten per periode, per bedrijf, per afdeling of per medewerker en per artikel; het totaal aan bestellingen of het totaal aan kosten met doorklik naar het overzicht van de aanvragen.

Er kunnen rapporten worden gegenereerd van de uitzonderingen die buiten het budget om zijn besteld. En ook van de artikelstatus. Hierbij gaat het dan om:

  • de nog niet geleverde artikelen (wel goedgekeurd en besteld)
  • alle geleverde artikelen
  • — de nog niet opgehaalde / overhandigde artikelen (optioneel)
  • — de overhandigde artikelen (optioneel)

Verder kan een overzicht worden gegenereerd van de gebruikte en nog openstaande budgetten per medewerker.

Van alle beschikbare rapportages kan ook een overzicht in Excel- of PDF-formaat worden gedownload.