Features

Buiten budget bestellen

Categorie: Bestellen

Is het budget op? Dan is het mogelijk om toch een bestelling te doen. Deze moet dan wel voorzien van een motivatie waarom er buiten het budget besteld wordt, bijvoorbeeld door zoekraken, diefstal of een calamiteit. Bestellingen buiten het budget om dienen handmatig te worden goedgekeurd en kunnen desgewenst als uitzondering worden gemarkeerd.

Het is ook mogelijk om buiten budget bestellen uit te zetten. Er kan dan niet buiten het budget om besteld worden.