Liefde & Genot | GGD Groningen

Use Case: Calculated voor Liefde & Genot | GGD Groningen

GGD Groningen en Sense bieden onder de noemer Liefde & Genot trainingen en cursussen aan geschikt voor middelbare scholen, VMBO scholen, speciaal onderwijs en het jongerenwerk. Deze trainingen worden aangeboden om scholieren voor te lichten op gebied van seksualiteit, drugs, roken en social media.

GGD Groningen heeft hiervoor een jaarlijks budget dat wordt uitgesmeerd over de deelnemende scholen en de aangeboden cursussen. Sommige scholen nemen veel cursussen af, en sommige maar één of enkele.

Om zicht te houden op het budget en overschrijding te voorkomen, én om het proces van het aanvragen te vereenvoudigen was er behoefte aan een centraal systeem waarop de deelnemende scholen kunnen inloggen en, op basis van het beschikbare budget, de cursussen kunnen bestellen. Deze functionaliteit lijkt erg op het werkkledingregistratiesysteem van Calculated.

“Calculated beschikte in de basis al over de benodigde functionaliteiten, zo konden we met beperkte middelen aanpassingen doen die nodig waren om het systeem geschikt te maken voor het aanbieden, registreren en beheren van de cursussen.”

Uiteraard kan Calculated vrijwel onbeperkt worden uitgebreid met nieuwe cursussen, trainingen of andere diensten/producten. Ook het bestand aan afnemers zoals scholen kan worden uitgebreid.

Scholen loggen in op de website om het op maat gemaakte overzicht van aangeboden cursussen en trainingen te zien. Vooraf wordt per (kalender)jaar een budget ingesteld waaruit besteld kan worden. Is het budget op, dan kan er (in principe) niet meer besteld worden, tenzij de beheerder de bestelling (eventueel als uitzondering) tóch goedkeurt.

In het aanbod wordt per cursus een volledige omschrijving van doel en doelgroep van de cursus weergegeven, evenals de ‘kosten’ in punten/munten. Bij interesse kan de besteller van de school nog een of enkele voorkeursweken en/of data en tijden aangeven waarop de cursus kan plaatsvinden. Dit moet minimaal 4 weken in de toekomst liggen. Nadat de aanvraag is geplaatst, krijgt de school (besteller) hiervan een overzicht en wordt er een notificatie gestuurd naar de beheerder van de website. Als de beheerder de aanvraag vervolgens heeft goedgekeurd, ontvangt de school daarvan per e-mail bericht en krijgt ook de aanbieder van de cursus hiervan automatisch bericht per e-mail.

De aanbieder van de cursus kan dan zelf contact opnemen met de school, voor nadere afstemming op detailniveau.